Päästeameti veeohutuse koolitus

1.aprillil viis Päästeamet koolis läbi esimese kooliastme õpilastele veeohutuse koolituse. Koolituse eesmärgiks oli mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja nende korral käitumisest.

Lastele näidati erinevaid pilte ja ülesandeks oli arvamust avaldada mis oli pildil valesti. Õpilased jagasid väga aktiivselt oma teadmisi ning  jutustasid erinevatest olukordadest, mis oli nendega või tuttavate-pereliikmetega juhtunud rannas või vees. Lõpus said õpilased proovida selga erinevaid päästeveste- nii parajaid kui suuremaid ja arutleda, miks peab päästevest vastama lapse suurusele. Samuti räägiti päästerõngast ja õpilased said tõsta-katsuda, uudistada ja küsida kõike, mis huvi pakkus.

Ene Rõžova