Koolist

1811.a. alustati hariduse andmist Mehikoorma piirkonnas.

1943-1944. a. kool ei tegutsenud.

1944.a. 1. nov. alustasid uuesti tegevust eesti ja vene õppekeelega 6-klassilised koolid erinevates kohtades väljaspool Mehikoorma küla.

1945.a. ühendati kaks kooli Mehikoorma 7-klassiliseks kooliks ja koliti Mehikoorma külla kahte majja.

1965.a. ehitati Mehikoormasse uus koolimaja ja Mehikoorma Põhikool asub käesoleva ajani selles majas.

1988. a. nimetati kool ümber 9- klassiliseks.

1991.a. nimetati Mehikoorma 9-klassiline Kool ümber Mehikoorma Põhikooliks.

1998.a. vene algklassid viidi üle Räpinasse ja alates sellest ajast toimub õppetöö Mehikoorma Põhikoolis ainult eesti keeles.