Lõpueksamid

Mehikoorma Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


  1) eesti keel (kirjalik) –       2. juuni 2023. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses,

inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. juuni 2023. a;