Lõpueksamid

Mehikoorma Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

  2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

  3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses,   

      inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

  4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;