Koolivaheajad

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019..a
II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a
III vaheaeg 24. veebruar 2020. a kuni 1. märts 2020. a

IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a

Õppeaasta on jaotatud neljaks õppeveerandiks:

I õppeveerand 1. september 2019. a kuni 18. oktoober 2019. a
II õppeveerand 28. oktoober 2019. a kuni 20.detsember 2019. a
III õppeveerand 6.jaanuar 2020. a. kuni 20. märts 2020. a
IV õppeveerand 23. märts 2020. a kuni 9.juuni 2020. a

Klassitunnistused antakse õpilastele iga õppeveerandi viimasel päeval.