Koolivaheajad

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a
III vaheaeg 22. veebruar 2021. a kuni 28. veebruar 2021. a

IV vaheaeg 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a

Õppeaasta on jaotatud neljaks õppeveerandiks:

I õppeveerand 1. september 2020. a kuni 16. oktoober 2020. a
II õppeveerand 26. oktoober 2020. a kuni 22. detsember 2020. a
III õppeveerand 11. jaanuar 2021. a. kuni 26. märts 2021. a
IV õppeveerand 29. märts 2021. a kuni 11. juuni 2021. a

Klassitunnistused antakse õpilastele iga õppeveerandi viimasel päeval.