Koolivaheajad

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018.a
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a
III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a

Õppeaasta on jaotatud neljaks õppeveerandiks:

I õppeveerand 1. september 2018. a kuni 19. oktoober 2018. a
II õppeveerand 29. oktoober 2018. a kuni 21.detsember 2018. a
III õppeveerand 7.jaanuar 2019. a. kuni 22. märts 2019. a
IV õppeveerand 25. märts 2019. a kuni 11.juuni 2019. a

Klassitunnistused antakse õpilastele iga õppeveerandi viimasel päeval.