Õpetajad

NIMI
AMET
TELEFON
E-POST
Ege Helleng
direktor
+372 7419139
ege.helleng@rapina.ee
Niina Alberi
inglise keel, käsitöö ja kodundus
niina.alberi@rapina.ee
Maaja Kolpakova
vene keel, kunst, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika
maaja.kolpakova@rapina.ee
Anne Konsap
eesti keel ja kirjandus, bioloogia, geograafia, loodusõpetus
anne.konsap@rapina.ee
Katri Narusing
muusika, eesti keel
katri.narusing@rapina.ee
Ene Rõžova
kehaline kasvatus, ajalugu
ene.rozova@rapina.ee
Jaanus Volk
füüsika, keemia, matemaatika, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus
jaanus.volk@rapina.ee
Tiiu Rõžova
logopeed-eripedagoog, eesti keel, HEV õpilase õppe koordineerija
tiiu.rozova@rapina.ee