Järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab kooli üle
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon: 735 0222
e-post : hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet viib läbi Räpina Vallavalitsus
telefon: 799 9500
e-post: vald@rapina.ee