Mehikoorma Põhikooli juhised seoses viirusega COVID-19

Järgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ning soovitusi, korraldab Mehikoorma Põhikool oma õppetööd tavapärases vormis.

 • Koolihoonesse sisenemisel on tagatud desinfitseerimisvahendid. Käte desinfitseerimisvahend on ka koolimaja teise korruse aknalaual.
 • Koolihoonesse sisenemisel tuleb desinfitseerida käed või pesta sooja vee ja seebiga.
 • Lapsevanematel ja kõrvalistel isikutel on koolimajja sisenedes nõutav kanda kaitsemaski.
 • Koolimajas tuleb hoida puhtust, pesta vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt käsi (ka enne söömist, peale WC kasutamist).
 • Kogu koolipere kasutab vahetusjalatseid.
 • Õpilastel tuleb hoida nii palju kui võimalik distantsi.
 • Klassiruume tuulutatakse kogu õppepäeva jooksul, võimalusel hoitakse aknad avatud ka tunni ajal. Klassides on pindade desinfitseerimisvahendid.
 • Koolil on õigus väheste haigustunnustega (palavik, köha, nohu, hingamisraskused) õpilane koheselt koju saata.
 • Koolis haigestunud õpilane pöördub klassijuhataja või direktori poole. Informeeritakse haigestunud õpilase vanemaid.
 • Haigena mitte kooli tulla! Kui õpilane on haigustunnustega (nohu, köha, kerge palavik jms) tuleb jääda koju ning teavitada klassijuhatajat ning võtta ühendust oma perearstiga. Perearst otsustab edasise tegevuse üle ning saadab vajadusel õpilase testima.
 • Kui testitulemus on positiivne, siis annab Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokku puutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised.
 • Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat või direktorit. Haigestunu jääb koju ja võib kooli naasta pärast arstilt loa saamist.
 • Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on andnud selleks loa. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat või direktorit.
 • Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi, kelle peres on riskigruppi kuuluvad pereliikmed või kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kanda siseruumides kaitsemaski. 
 • Ei ole soovitav reisida välismaale.
 • Juhised haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks algaval õppeaastal (uuendatud 01.11.2021)