Mehikoorma Põhikooli juhised seoses viirusega COVID-19

Järgides Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ning soovitusi, korraldab Mehikoorma Põhikool oma õppetööd tavapärases vormis.

 • Koolihoonesse sisenemisel on tagatud desinfitseerimisvahendid.
 • Koolihoonesse sisenemisel tuleb desinfitseerida käed või pesta sooja vee ja seebiga.
 • Koolimajas tuleb hoida puhtust, pesta vee ja seebiga õppepäeva jooksul korduvalt käsi (ka enne söömist, peale WC kasutamist).
 • Kogu koolipere kasutab vahetusjalatseid.
 • Õpilastel tuleb hoida nii palju kui võimalik distantsi.
 • Klassiruume tuulutatakse kogu õppepäeva jooksul, võimalusel hoitakse aknad avatud ka tunni ajal.
 • Koolil on õigus väheste haigustunnustega (palavik, köha, nohu, hingamisraskused) õpilane koheselt koju saata.
 • Koolis haigestunud õpilane pöördub klassijuhataja või direktori poole. Informeeritakse haigestunud õpilase vanemaid.
 • Haigena mitte kooli tulla! Kui õpilane on haigustunnustega (nohu, köha, kerge palavik jms) tuleb jääda koju ning teavitada klassijuhatajat ning võtta ühendust oma perearstiga. Perearst otsustab edasise tegevuse üle ning saadab vajadusel õpilase testima.
 • Kui testitulemus on positiivne, siis annab Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokku puutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised.
 • Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on andnud selleks loa. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 • Ei ole soovitav reisida välismaale.