Hoolekogu

NIMI
AMET
KONTAKTINFO
Kerttu Lillemets
hoolekogu esimees, kooli toetavate organisatsioonide esindaja
kerttulill@hot.ee
Hiie Lee Posti
õpilasesinduse esindaja
hiie@posti.ee
Mari- Liis Posti
lapsevanemate esindaja
mariliisposti@gmail.com
Maaja Kolpakova
õpetajate esindaja
maaja.kolpakova@rapina.ee
Margus Narusing
kooli pidaja esindaja
empreste@hot.ee
Neidi Narusing
vilistlaste esindaja
neidi.narusing@mail.ee

Mehikoorma Põhikooli hoolekogu tööplaan 2019