Hoolekogu

NIMI
AMET
KONTAKTINFO
Kerttu Lillemets
hoolekogu esimees, kooli toetavate organisatsioonide esindaja
kerttulill35@gmail.com
Karel Sillakivi
õpilasesinduse esindaja
Mari- Liis Posti
lapsevanemate esindaja
mariliisposti@gmail.com
Maaja Kolpakova
õpetajate esindaja
maaja.kolpakova@rapina.ee
Margus Narusing
kooli pidaja esindaja
empresteou@gmail.com
Neidi Narusing
vilistlaste esindaja
neidi.narusing@mail.ee