Hoolekogu

NIMI AMET KONTAKTINFO
Kerttu Lillemets hoolekogu esimees kerttulill@hot.ee
Säde Reet Posti õpilasesinduse esindaja sade@posti.ee
Mari – Liis Posti lapsevanemate esindaja mariliisposti@gmail.com
Maaja Kolpakova õpetajate esindaja maaja.kolpakova@rapina.ee
Margus Narusing kooli pidaja esindaja empreste@hot.ee
Neidi Narusing vilistlaste esindaja neidi.narusing@mail.ee
     

Mehikoorma Põhikooli hoolekogu tööplaan 2019