Soomusrong Wabadus

4. aprillil oli kõigil Mehikoorma Põhikooli õpilastel, eelkoolil ja õpetajatel huvitav võimalus külastada restaureeritud soomusrongi Wabadus. Neljast vagunist ja vedurist koosnev soomus-rong seisis Veriora raudteejaama varuteel. Pool tundi sõitu ja olimegi kohal.
Raudteejaamas ootas meid giid, kes andis lastele väikese ajalootunni Vabadussõjast ja rääkis põhjalikult soomusrongist ja selle ülesannetest. Sai oma silmaga näha ja katsuda haubitsat ja kuulipildujaid, mis olid poistele eriti põnevad.
Pärast soomusrongi uudistamist läksime Veriora raudteejaama perroonile. Õpetaja Jaanus rääkis ülevaatlikult raudtee ajaloost ja otstarbest. Selgus, et pea pooled lapsed pole rongiga üldse sõitnudki!
Õpetaja Niina rääkis ka pisut küüditamisest.
Tänapäeva lastel on kindlasti raske hoomata sõjaaja ja okupatsiooniaja õudusi. Võib-olla andis see väljasõit natukenegi lastele aimu sellest, kui tore on elada rahuajal.

Katri Narusing      Fotod: Jaanus Volk ja giid Anu