Kooliõde

Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde Vena Salmus
telefon: 5343 4503

Ettepanekute ja kaebustega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta pöörduda:
Eesti Haigekassa Tartu osakond
telefon: 7447430

Terviseameti Lõuna talituse Põlvamaa esindus
telefon: 53312966