Kooliõde

Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde Maire Ring
telefon: 55647601

Ettepanekute ja kaebustega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta pöörduda:
Eesti Haigekassa Tartu osakond
telefon: 7447430

Terviseameti Lõuna talituse Põlvamaa esindus
telefon: 53312966