Tunniplaan


1. + 2.+ 3. klass

Esmaspäev

 • Tööõpetus

  -

 • Matemaatika

  -

  1.klass ja 2.klass

 • Eesti keel

  -

  3.klass

 • Matemaatika

  -

  3.klass

 • Eesti keel

  -

  1.klass ja 2.klass

 • Muusika

  -

 • Inglise k.

  -

  3.klass

Teisipäev

 • Eesti keel

  -

 • Matemaatika

  -

 • Loodusõpetus

  -

  1.klass ja 2.klass

 • Inglise k.

  -

  3.klass

 • Kehaline

  -

  2.klass ja 3.klass

 • Eesti keel

  -

  1.klass

 • Loodusõpetus

  -

  3.klass

Kolmapäev

 • Kehaline

  -

 • Matemaatika

  -

  1.klass ja 2.klass

 • Inglise k.

  -

  3. klass

 • Tööõpetus

  -

  2.klass ja 3.klass

 • Kunst

  -

  1.klass

 • Eesti keel

  -

 • Kehaline

  -

  3.klass

Neljapäev

 • Inimeseõpetus

  -

 • Inimeseõpetus

  -

 • Eesti keel

  -

 • Matemaatika

  -

  2.klass ja 3.klass

 • Eesti keel

  -

  1.klass

 • Muusika

  -

 • Matemaatika

  -

  1.klass

 • Eesti keel

  -

  2.klass ja 3.klass

 • Inimeseõpetus

  -

  2.klass ja 3.klass

Reede

 • Eesti keel

  -

 • Loodusõpetus

  -

 • Kehaline

  -

  1.klass, 2.klass ja 4.klass

 • Matemaatika

  -

  3.klass

 • Kunst

  -


4. + 6. klass

Esmaspäev

 • Kirjandus

  -

  6.klass

 • Eesti k.

  -

  4.klass

 • Inglise k.

  -

  4. klass

 • Ajalugu

  -

  6.klass

 • Matemaatika

  -

 • Loodusõpetus

  -

 • Vene k.

  -

  6.klass

Teisipäev

 • Ühiskonnaõpetus

  -

  6 klass

 • Inglise k.

  -

  4.klass

 • Matemaatika

  -

 • Eesti k.

  -

 • Kehaline

  -

  4.klass

 • Inglise k.

  -

  6.klass

 • Ajalugu

  -

  6.klass

 • Inimeseõpetus

  -

  6.klass

 • Kehaline

  -

  6.klass

Kolmapäev

 • Matemaatika

  -

  6.klass

 • Kehaline

  -

  4.klass

 • Matemaatika

  -

  6.klass

 • Inglise k.

  -

  6. klass

 • Loodusõpetus

  -

  4.klass

 • Kirjandus

  -

  6.klass

 • Eesti k.

  -

  4.klass

 • Matemaatika

  -

  4.klass

 • Muusika

  -

 • Loodusõpetus

  -

  6.klass

Neljapäev

 • Eesti k.

  -

 • Inglise k.

  -

 • Matemaatika

  -

  6.klass

 • Muusika

  -

  4.klass

 • Töö- ja tehnoloogiaõp.

  -

  4.klass

 • Käsitöö ja kodundus

  -

 • Töö- ja tehnoloogiaõp.

  -

  4.klass

 • Käsitöö ja kodundus

  -

 • Vene k.

  -

  6.klass

Reede

 • Loodusõpetus

  -

  6.klass

 • Matemaatika

  -

 • Kehaline

  -

  4.klass

 • Vene k.

  -

  6.klass

 • Eesti k.

  -

 • Kunst

  -

 • Kehaline

  -

  6.klass


7. + 8. klass

Esmaspäev

 • Matemaatika

  -

 • Keemia

  -

  8. klass

 • Bioloogia

  -

  7.klass

 • Inglise k.

  -

 • Ajalugu

  -

 • Vene k.

  -

  8.klass

 • Eesti k.

  -

 • Muusika

  -

Teisipäev

 • Vene k.

  -

  7.klass

 • Füüsika

  -

  8. klass

 • Geograafia

  -

 • Matemaatika

  -

 • Loodusõpetus

  -

  7. klass

 • Inglise k.

  -

  8.klass

 • Inimeseõpetus

  -

  7. klass

 • Ajalugu

  -

  8.klass

 • Matemaatika

  -

  7.klass

 • Inimeseõpetus

  -

  8.klass

 • Kehaline

  -

Kolmapäev

 • Eesti k.

  -

  7.klass

 • Matemaatika

  -

  8.klass

 • Ajalugu

  -

  7.klass

 • Eesti k.

  -

  8.klass

 • Inglise k.

  -

 • Vene k.

  -

 • Kirjandus

  -

 • Bioloogia

  -

  8.klass

Neljapäev

 • Matemaatika

  -

 • Geograafia

  -

 • Füüsika

  -

  8. klass

 • Inglise k.

  -

  7.klass

 • Käsitöö ja kodundus

  -

 • Käsitöö ja kodundus

  -

 • Vene k.

  -

  8.klass

Reede

 • Bioloogia

  -

  8.klass

 • Vene k.

  -

  7.klass

 • Kirjandus

  -

 • Matemaatika

  -

 • Loodusõpetus

  -

  7. klass

 • Keemia

  -

  8. klass

 • Kunst

  -

 • Kehaline

  -


Pikapäevarühm

ESMASPÄEV
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
NELJAPÄEV
REEDE
Õppetöö 12.50 – 13.35
Õppetöö 12.50 – 13.35
Õppetöö 12.50 – 13.35
Õppetöö 11.55 – 12.40