Videotunni reeglid

Videotund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni.

Enne videotunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda. Juhul kui Sul ei ole kaamerat, siis jäta ekraan mustaks ja informeeri sellest õpetajat.

 1. Õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi. Vaata kella ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust​, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
  a. Kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada.
  b. Videotunni ​linki või IDd võõrastega ei jagata.
  c. Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased.
 2. Lülita välja raadio, televiisor jm​,​ et ei tekiks kajaefekti ja ei hajuks tähelepanu.
 3. Tundi sisenedes tervita õpetajat.
 4. Videotunnis osale oma nime ja näoga​.​ Anonüümne osaleja loetakse puudujaks.
 5. Videotund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks​, kasuta seda aega vastutustundlikult.
 6. Videotunnis räägib ÜKS inimene korraga​.​ Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale märku (chatis või veebikaamera kaudu käega). Vahele ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta.
 7. Tunni ajal teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata klassikaaslastega.
 8. Tunni lõpetab õpetaja.
 9. Videotunnis osalemine on kohustuslik. Kui õpilasel pole võimalik mõjuvatel põhjustel osaleda videotunnis, siis tuleb teavitada sellest aineõpetajat. Videotunnis põhjuseta mitteosalemine märgitakse õppetunnist puudumisena.