Kontaktinfo

Aadress: Kooli 2, Mehikoorma alevik
Räpina vald, 62511 Põlva maakond
Tel.: 7419139
E-post: mehikoormakool@rapina.ee

HEV õpilase õppe koordineerija:
HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate jaõpetajate vahel.
HEV õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.