Kontaktinfo

Aadress: Kooli 2, Mehikoorma alevik
Räpina vald, 62511 Põlva maakond
Tel.: 7419139
E-post: mehikoormakool@rapina.ee

NIMI
AMET
TELEFON
E-POST
Ege Helleng
Direktor
+372 7419139
ege.helleng@rapina.ee
Niina Alberi
inglise keel, käsitöö ja kodundus
 
niina.alberi@rapina.ee
Maaja Kolpakova
vene keel, kunst, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika
 
maaja.kolpakova@rapina.ee
Anne Konsap
eesti keel ja kirjandus, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, HEV õpilase õppe koordineerija, õpiabi õpetaja
 
anne.konsap@rapina.ee
Katri Narusing
muusika, eesti keel
 
katri.narusing@rapina.ee
Ene Rõžova
kehaline kasvatus
 
ene.rozova@rapina.ee
Jaanus Volk
füüsika, keemia, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus
 
jaanus.volk@rapina.ee
Inga Rõžova
huvi- ja noorsootöö juht, karjäärikoordinaator
 
inga.rozova@rapina.ee
Tiiu Rõžova
logopeed
 
tiiu.rozova@rapina.ee
Merilyn Muru
koolipsühholoog
 
merilyn.muru@rapina.ee
Siiri Rämmann
kokk
 
 
Tiiu Kunn
koristaja
 
 

HEV õpilase õppe koordineerija:
HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate jaõpetajate vahel.
HEV õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.