Kontaktinfo

Aadress: Kooli 2, Mehikoorma alevik
Räpina vald, 62511 Põlva maakond
Tel.: 7419139
E-post: mehikoormakool@rapina.ee

NIMI
AMET
TELEFON
E-POST
Ege Helleng
Direktor
+372 7419139
ege.helleng@rapina.ee
Niina Alberi
inglise keel, käsitöö ja kodundus
niina.alberi@rapina.ee
Maaja Kolpakova
vene keel, kunst, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika
maaja.kolpakova@rapina.ee
Anne Konsap
eesti keel ja kirjandus, bioloogia, geograafia, loodusõpetus
anne.konsap@rapina.ee
Katri Narusing
muusika, eesti keel
katri.narusing@rapina.ee
Ene Rõžova
kehaline kasvatus, ajalugu
ene.rozova@rapina.ee
Jaanus Volk
füüsika, keemia, matemaatika, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus, informaatika
jaanus.volk@rapina.ee
Tiiu Rõžova
logopeed, eesti keel ja kirjandus, HEV õpilase õppe koordineerija
tiiu.rozova@rapina.ee
Adriana Puusepp
koolipsühholoog
adriana.puusepp@rapina.ee
Siiri Rämman
kokk
Tiiu Kunn
koristaja

HEV õpilase õppe koordineerija:
HEV õpilase õppe koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel.
HEV õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

 

Koolipsühholoog

Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla. Õige aeg koolipsühholoogi juurde pöörduda on siis, kui oled mures lapse meeleolu, käitumise või toimetuleku pärast. Kindlasti tasub ühendust võtta, kui märkad lapse käitumises või meeleolus muutusi või kui on püsivad mured, mis pole eelnevalt lahendust leidnud. Samuti võib pöörduda, kui on kodused probleemid, ning tasub julgustada ka last ennast pöörduma koolipsühholoogi juurde, kui ta tunneb stressi, hirmu, ärevust jne.