Fotokonkurss “Kalandus fotosilmas”

Kalanduse teabekeskus kutsub 7-19 aastaseid lapsi ja noori osalema fotokonkursil “Kalandus fotosilmas”.

Konkursi ideeks on kutsuda märkama kala teekonda toidulauale ning kalandust tervikuna.

Täpsemat infot konkursi kohta saad  fotokonkurss.ee

Edukat osalemist!