Võõrkeelte päev

Huvijuhil tuli mõte korraldada koolis võõrkeelte päev.

Ettevalmistused selleks algasid juba mitu nädalat varem. Inglise keele, vene keele ja muusikatundides harjutasid õpilased nii mänge, luuletusi kui ka laule.

Võõrkeelte päev algas õpilaste esinemistega. Nooremad, kes pole veel võõrkeelte õppimisega alustanud, kuulasid põnevusega. Järgnes võistkondade moodustamine viktoriiniks.

Viktoriinis tuli ära tunda 8 erineva riigi hümnid, 10 erinevates keeltes popmuusika laulud, arvata ära, mis keeles loeb õp.Niina teksti, tunda ära lähinaabrite lipud, vastata küsimustele, mis olid seotud naaberriikide sümboolikaga.

Kokkuvõttes võitis Punase papagoi võistkond.

Üritus meeldis kõigile.

Õp. Maaja, Niina ja Katri