Veeohutuse koolitus

4. mail osalesid 1. ja 3. klassi õpilased veeohutuse koolitusel, mille viis  läbi  Päästeameti spetsialist Kristi Randla.

Et veekogu ääres oleks tore ja turvaline viibida, siis käsitleti järgmisi teemasid:

  • tegevused vees, SPA-des, kalda ääres
  • ujumise abivahendid
  • abi kutsumine, 112-le helistamine
  • kogemuste jagamine –  nõuanded sõbrale
  • vaadati erinevaid teemapilte, õpiti selga panema päästeveste, lahendati koos erinevaid ohuolukordi

Õpilased väga tähelepanelikult kuulasid päästetöötaja seletusi. Nad said põhjalikult teada veega seotud ohtudest ning õigest käitumisest veekogu ääres ja veekogul.

Fotod: Maaja Kolpakova