Kohtutäituri loeng

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda käivitas koolinoortele suunatud projekti, mille raames kohtutäiturid ja pankrotihaldurid jagavad oma ametialaseid teadmisi koolides üle Eesti.

4. mail viis kohtutäitur Aive Kolsar läbi  loengu Viluste Põhikoolis, kus osalesid ka meie kooli 8. ja 9. klassi õpilased.  Ta selgitas, kes on kohtutäitur ja kes on pankrotihaldur. 

Kohtutäitur rääkis õpilastele, kuidas vältida kahjulike lepingute sõlmimist, mis võivad kaasa tuua pikaajalisi ja koormavaid kohustusi. Võlgadesse sattumise korral ei tohiks vältida kohtutäituriga suhtlemist, vaid tuleks teha koostööd.