Pärimuskultuur

Koostöös Eesti Rahvapärimuse Kooli ja Mehikoorma Põhikooliga toimus 9. novembril Mehikoorma Seltsikeskuses üks väga tore ettevõtmine. Kui pakuti välja, et on võimalus osa saada pärimuskultuuri programmist, valisime ka meie programmi nimega“ Viis villast, kuus kullast, seitse sulaselget“. Programm käsitles mardipäeva kombestikuga seonduvat. Läbiviijal Terje Puistajal oli kaasa võetud palju kostüüme, millega lapsed said ennast „ mardisantideks“ kostümeerida. Koos tantsu, laulu ja mänguga said kõigist lõpuks „sandid“. Kogu selle melu juurde käis ka jutt mardikombestikust. Lapsed said teada palju uut ja huvitavat. Päris põnevaks läks siis, kui koos mindi kohalikku kauplusse sanditama. Lõbu ja lusti oli palju.

Lapsed olid väga tublid ja lõid kõigis tegemistes hoogsalt kaasa. Terje Puistaja tagasiside oli järgmine: „ Suur- suur tänu üliägeda sandipere eest – olite teie alles vahvad ja ägedad“.

Kõik osalejad said kaasa lisaks kuuldud tarkustele veel mardipäeva kombestiku ja pärimusmängude voldikud.

Päev lõppeski toredate mängudega.

Tekst ja fotod: Mehikoorma Kultuur juhataja Tea Tenson