Õppetöö korraldus alates 11. märtsist

Õppetöö korraldus alates 11. märtsist

1. Alates 11. märtsist 2021 toimub õppetöö Mehikoorma Põhikoolis alljärgnevalt:                                                                        1.1. distantsõpe toimub 2.-9. klassi õpilastele
1.2. HEV õpilastele toimub vastavalt vajadusele kontaktõpe
1.3. konsultatsioonid toimuvad õpetaja hinnangul 2.-9. klassi õpilastele, kes vajavad abi õpitulemuste saavutamiseks

2. Distantsõppe ajal:
2.1. tunnid toimuvad võimalikult tunniplaani alusel
2.2. õppeülesanded ja teated edastatakse e-maili teel (kokkuleppel lapsevanemaga ja
õpilasega kasutatakse ka teisi kontakteerumisvõimalusi)
2.3. kontrolli ja tagasiside ning õpikeskkondade kasutamise teatab iga aineõpetaja
õpilasele ja tema vanemale
2.4. Zoomi keskkonnas toimuva ainetunni otsustab aineõpetaja ja distantsõppe
tunniplaanis rohelisega märgitud ainetunnid toimuvad ZOOM keskkonnas
2.5. õppetöö võib olla organiseeritud õpilastele ka iseseisva tööna, kuid aineõpetaja
käest saab alati abi
2.6. vajadusel saab õpetajatega suhelda kokkulepitud ajal telefoni või e-maili teel
2.7. murede ja küsimustega pöördu klassijuhataja või direktori poole
2.8. õpiraskustega seotud küsimuste korral võta ühendust HEV koordinaatori Tiiu
Rõzovaga e-maili aadressil: tiiu.rozova@rapina.ee
2.9. koolipsühholoog Adriana Puusepp vastab kirjadele aadressil adriana.puusepp@rapina.ee

3. Kooli töötajad ja õpilased alates 12. eluaastast kannavad koolimajas maski