Õppekäik Emajõe – Suursoo Keskusesse

Osalesime 1.- 8. klassi õpilastega õppeprogrammis ”Peipsi tint ja Tallinna kilu”.

Nagu programmi pealkirjast juba eeldada võib, oli tegemist vahva kalade õppimise programmiga, mida viisid läbi kaks toredat Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia juhendajat- giidi.

Õppeprogramm toimus Emajõe- Suursoo Keskuse juures, kus kõigepealt kuulasime giidi juttu Emajõest, Peipsi järvest ning seal elavatest kaladest. Õppisime tundma nii magevee kui ka merekalu, tegime praktilisi ülesandeid ja vaatlesime loodust.

Kuigi enamus meie lastest on Lämmijärve äärest pärit, polnud kalade määramine sugugi nii lihtne nagu alguses tundus, ikka kippusid kalaliigid sassi minema ning tuli hoolikalt vaadelda kalade välistunnuseid. Enamus lastest olid ise ka kalal käinud ja nüüd oli hea võimalus kuulata, milliseid püügiriistu kalapüügiks kasutatakse tänapäeval ja milliseid kasutati vanasti.

Edasi suundusime kanali äärde, kus meid ootas viikingilaev”Turm”. Kuulasime juhtnööre veeohutusest,   saime selga päästevestid, ronisime laeva ning sõit Emajõel võiski alata. Giid rääkis lugusid laevandusest, kalandusest, viikingitest ja paljust muust. Lapsed said vastused oma küsimustele ning sõit mööda Emajõge möödus mõnusas meeleolus ning peagi pidime koduteele asuma.

Õppeprogramm värskes õhus koos koolikaaslastega oli mitmekülgselt hariv ja meeldejääv kogemus.

 Anne Konsap