Veeohutusalane koolitus

5.juunil toimus meie kooli 1. ja 2. klassi õpilastele veeohutusteemaline koolitus, mille viis läbi Räpina päästekomando meeskond. Koolitus toimus sadamas, vee vahetus läheduses.

Päästjad rääkisid pildimaterjali kaasabil, mis on tähtis veekogu ääres viibides tähele panna ja kuidas käituda, mis on vale ja mis õige.

Seejärel said lapsed selga proovida õiges mõõdus päästeveste ja jälgida õigeid kinnitamise võtteid.

Päästeameti poolt jagati ka töölehed, mida saab uurida, täita, värvida ning meelde tuletada eelnevalt kuuldud veeohutuse teemat.

Kõige huvitavam oli praktiline pool, kus õpilased said proovida päästerõnga vetteviset, juhul, kui peaks vaja minema hädas olevat inimest päästa.  Töö käigus tuli välja, et kõige lihtsam see vise ei olegi, nagu võibolla pealtnäha tundub. Tuleb mitmeid nüansse jälgida, enne kui  rõngas vette visata.

Lõpus uudistasid lapsed suure huviga veel päästeautos sisalduvat  ja esitasid päästemeeskonnale erinevaid küsimusi.

Õpilastel oli väga huvitav ja hariv koolitus, mis enne suvepuhkusele minekut  ja veemõnude nautimist ennast meelde tuletab.

Tekst ja foto: Ene Rõžova