Aabitsapidu-klassiõhtu

Reedel, 5. aprillil toimus aabitsapidu. Osalesid ka 2. ja 3. kl. õpilased, kes said proovile panna enda organiseerimisoskusi valmistades ette erinevaid ülesandeid klassis ning mitmeid mänge spordisaalis. Hiie poolt koostatud…

loe edasi

Lasteraamatupäeval Tilsis

2. aprillil, rahvusvahelisel lasteraamatupäeval toimus Tilsi Põhikoolis maakondlik kirjanduspäev “Raamatu jälgedes”. Osalejateks olid 3.-6. klassi õpilased seitsmest Põlva maakonna koolist. Õpilased tutvustasid lasteraamatuid vabas vormis: esitati lühinäidendeid ja loeti katkendeid…

loe edasi

Soomusrong Wabadus

4. aprillil oli kõigil Mehikoorma Põhikooli õpilastel, eelkoolil ja õpetajatel huvitav võimalus külastada restaureeritud soomusrongi Wabadus. Neljast vagunist ja vedurist koosnev soomus-rong seisis Veriora raudteejaama varuteel. Pool tundi sõitu ja olimegi kohal….

loe edasi

Päästeameti veeohutuse koolitus

1.aprillil viis Päästeamet koolis läbi esimese kooliastme õpilastele veeohutuse koolituse. Koolituse eesmärgiks oli mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja nende korral…

loe edasi