Õppekäik Põlva Talurahvamuuseumi

Mehikoorma Põhikooli algklasside lapsed külastasid koos koolieelikutega leivanädala raames Põlva Talurahvamuuseumit Karilatsil. Lapsed said põgusalt tutvuda sajanditaguse eluga talus. Põhilised tolle aja tegevused olid maaharimine ja loomapidamine. Muuseumi rehealuses võis…

loe edasi

Novembrikuu sündmused

1. november Karjäärinõustamine 9.klassi õpilastele 2. november Projekti “Lennukad Noored” üritus Luunjas 5. november Vestlus teemal “Ohutu liiklemine” 1.-3.klassi õpilastele 6. november Hoolekogu koosolek 7. november Õpilasesinduse koosolek 8. november Õppenõukogu 13. november Terviseedenduse päeva…

loe edasi

Oktoobrikuu üritused

4. oktoober   Eelkooliõpilased ja 1.-3.klassi õpilased osalevad Põlva Talurahvamuuseumis                  Leivanädala programmis 5. oktoober   Õpetajate päev 10. oktoober Õpetajad Räpinas õpetajate päeva tänuüritusel 11. oktoober  5.-7.klassi õpilased Viljandis…

loe edasi

Koolivaheajad

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad  I  vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018.a II  vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a III vaheaeg 25. veebruar 2019. a…

loe edasi

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 26.septembril kell 17.00 koolimajas. Päevakord: 1. 2017/18. õppeaasta kokkuvõte ja plaanid 2018/19. õppeaastaks 2. Kokkuvõte hoolekogu tööst 3. Vilistlaste esindaja valimine kooli hoolekogusse 4. 2018.a. üldhariduskoolide rahuloluküsitluste…

loe edasi