Õppepäev TÜ Loodusmuuseumis

Novembrikuu lõpus oli 1.-4. klassi õpilastel tore võimalus osaleda TÜ Loodusmuuseumi õppeprogrammis „Loomade liikumine”. Õppeprogramm toimus Loodusmuuseumi näitusesaalides giidi juhendamisel.                                                                                                                                                          Tund algas lõbusa mänguga, kus tuli erinevaid loomi ja nende liikumisviise jäljendada. Mängu käigus selgus, et päris vahva on mingiks loomaks kehastuda ning kasuks tuleb ka näitlemisoskus. Edasi järgnes võistlus kõige aeglasema kilpkonna valimises- seegi nõudis kannatlikkust ja õiget tehnikat ning võistluse lõpp kujunes päris pingeliseks.                                                                                                         

Järgnevalt uuriti ja arutleti loomade erinevate liikumisvõimaluste üle, liiguti näitusesaalis ringi ning vaadeldi erinevaid loomariigi esindajaid. Rühmatöö käigus sai teada, kui hästi keegi loomajälgi tunneb ning kuidas oma äsja omandatud teadmisi rakendada oskab. Kõigil oli hea võimalus giidile küsimusi esitada ning oma teadmiste pagasit täiendada.                                                                       

 Õppeprogrammi lõppedes said kõik iseseisvalt näitusesaalides ringi liikuda ja põhjalikumalt huvipakkuvaid eksponaate uurida. Erilise huvi ja tähelepanu osaliseks said loomulikult ikkagi elusloomad.                                                                                                                                                                  Õppepäev oli huvitav ning elamusterohke.

Anne Konsap