Eelkool

Mehikoorma Põhikool ootab lapsi eelkooli!

Töö koolieelikutega  on mõeldud 6- ja 7- aastastele lastele, et aidata neid  ette valmistada 1. klassi  astumiseks.

Õppetöö toimub alates 13.oktoobrist kolmapäeviti algusega kell 11.00 ja lõpeb kell 11.45.

Koolipäeva jooksul toimuvad eesti keele ja matemaatika tunnid.

Õppetunni pikkus on 20 minutit.

Koolivaheaegadel õppetööd ei toimu.

Eelkooli õpetaja on Maaja Kolpakova.