Metsaviktoriin

Mehikoorma Põhikooli 7. klassi õpilased osalesid aprillikuus RMK internetipõhisel metsaviktoriinil. Seal saavutati 5.-9. klassi arvestuses tubli 28. koht 348 võistkonna hulgas.

Sel aastal tuli viktoriinil osaleda eritingimustes. Õpilased jagasid ülesanded omavahel ära, kes millistele küsimustele vastused leiab. Hiljem arutati videotunni käigus küsimused ühiselt läbi. Keerulisemaks osutusid küsimused, millele internetist võis leida vastukäivaid andmeid ning tuli veel kord üle kontrollida teatmekirjanduse allikatest.

Viktoriin toimus juba üheksateistkümnendat korda. Meie kooli õpilased on sellest osa võtnud ka varasematel aastatel. Alati on küsimused huvitavalt ja mitmekesiselt koostatud ning annavad uusi teadmisi looduse valdkonnast.

Õpetaja Anne Konsap