Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 26.septembril kell 17.00 koolimajas.

Päevakord: 1. 2017/18. õppeaasta kokkuvõte ja plaanid 2018/19. õppeaastaks

2. Kokkuvõte hoolekogu tööst

3. Vilistlaste esindaja valimine kooli hoolekogusse

4. 2018.a. üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside