Külalised Ruusa Põhikoolist

26.novembril külastasid meie kooli algklasside õpilased ja õpetajad Ruusa Põhikoolist. Tutvustasin külalistele kooli, tegime ringkäigu koolimajas. Meenutasin õpilastele ka õpetajaid, kes on õpetanud nii Mehikoormas kui ka Ruusal, seda oli lastel huvitav kuulda.

Raamatukogu tööst rääkis lastele raamatukogujuhataja. Meeldiv oli see, et lapsed tundsid huvi meie kodukandi kirjaniku, Vaino Vahingu vastu, esitasid küsimusi ja kuulasid ka vastuseid hoolega.

Pärast ringkäiku koolimajas suundusime külalistega ja oma kooli 1-3. klassi õpilastega spordisaali, kus huvi- ja noorsootööjuht ning kehalise kasvatuse õpetaja viisid läbi huvitavaid mänge lastele.

Aitäh külalistele ja kõikidele osalejatele!       Fotode autor Andri Võsokovski