Küberturvalisus

12. veebruaril toimus koolis küberkiusamise vastane koolitus.

Noorsoopolitseinikud Terje Lukk ja Aliis Udras selgitasid, et kiusamine ei mõjuta ainult noori, kiusatav võib olla ükskõik kes meist. Oluline on, et noor julgeks rääkida kiusamisest ja  pöörduks abi saamiseks võimalikult kiiresti oma usaldusisiku poole, kelleks võib olla lapsevanem, klassijuhataja, noorsootöötaja või mõni teine täiskasvanu. Helistada võib ka lasteabi telefonile 11611.

Samuti on oluline teada, missugune käitumine on suhtlemine ja mis hetkest muutub see kiusamiseks. Paljudel juhtudel toimub küberkiusamine varjatult. Sellistel puhkudel saab ka ise palju

ära teha. Alustada tuleks  sõprade valikust  suhtlusvõrgustikus ja olla tähelepanelik ning ettevaatlik uute suhete loomisel.

Noorsoopolitseinikud mängisid õpilastega nutimängu Kahooti. Seal pidi oma meeskonnaga kiiresti vastama küsimustele, mis puudutasid küberkiusamist. Saime vastused paljudele küsimustele nagu näiteks: Missugused tegevused on kuriteod? Kuidas satutakse ohvriks? Kuidas hoida oma seadet turvalisena? Missuguseid suhtlusäppe kasutatakse?

Sealjuures kiusamine ei kao kuhugi, pigem süveneb. Aga olles teadlikumad, saame ise kiirelt reageerides kõige ebameeldivamaid asju ära hoida.

 Inga Rõžova 

Huvi-ja noorsootööjuht