Kohtumine metsloomaga

Projekti “Kaitse end ja aita teist” raames toimus 18.märtsil 4.-7. klassi õpilastele veebikoolitus “Kohtumine metsloomaga”.

Keskkonna teema fookuses oli käitumine hättasattunud metsloomadega:

  • kuidas ära tunda sekkumist vajavaid olukordi
  • millal ja kuidas satuvad loomad hätta
  • kas ja kuidas saab inimene hättasattunud loomadele abi anda
  • kuidas tagada enda ohutus kohtumisel metsloomadega (või hättasattunud metsloomadega)
  • kuhu pöörduda abi saamiseks

Aitäh Mari Kalale Keskkonnaametist, kes viis läbi huvitava ja hariva tunni.