Karjäärinõustamine

Veebruarikuus osalesid 9.klassi õpilased Eesti Töötukassa Põlvamaa karjäärispetsialistide poolt pakutud kandideerimisvestluse simulatsioonis Teamsi teel. Kandideerimisvestluse harjutamine aitas oma hirmudest üle saada, vähendada vestlustega kaasnevat stressi ning andis osalejale võimalus kogeda, mida kandideerimisvestlus endast kujutab ning mõelda läbi vastuseid küsimustele, mis vestlusel võivad ette tulla.

5.aprillil toimus koolis 8. ja 9. klassi õpilastele karjääripäev. Kõigepealt osalesid õpilased grupinõustamisel ning seejärel toimus individuaalne karjäärinõustamine, mille viis läbi Eesti Töötukassa Põlvamaa karjäärispetsialist Eha Raav.