Info

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga peatatakse alates 16.märtsist Mehikoorma Põhikoolis tavapärane õppetöö ning see viiakse üle kaug- ja koduõppele.

Kaug- ja koduõppe perioodil ei  toimu ka huviringid, treeningud jms. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Õpiülesanded edastatakse e-kirja teel.

Täiendavat infot jagatakse õpilastele ja nende vanematele e-kirja, kooli veebilehe, telefoni vahendusel.

 

Ege Helleng