Kohtutäituri loeng

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda käivitas koolinoortele suunatud projekti, mille raames kohtutäiturid ja pankrotihaldurid jagavad oma ametialaseid teadmisi koolides üle Eesti. 4. mail viis kohtutäitur Aive Kolsar läbi  loengu Viluste Põhikoolis,…

loe edasi

Veeohutuse koolitus

4. mail osalesid 1. ja 3. klassi õpilased veeohutuse koolitusel, mille viis  läbi  Päästeameti spetsialist Kristi Randla. Et veekogu ääres oleks tore ja turvaline viibida, siis käsitleti järgmisi teemasid: tegevused…

loe edasi

Õppekäik Eesti Maanteemuuseumi

13. aprillil külastasime 6.-9.klassi õpilastega Eesti Maanteemuuseumi. Kõigepealt osalesime muuseumitunnis  “Auto ja keskkond”, kus anti õpilastele praktiliste tegevuste ja arutelude käigus ülevaade autotootmise ja – kütuste mõjust keskkonnale. Programmi keskmes…

loe edasi

Karjäärinõustamine

Veebruarikuus osalesid 9.klassi õpilased Eesti Töötukassa Põlvamaa karjäärispetsialistide poolt pakutud kandideerimisvestluse simulatsioonis Teamsi teel. Kandideerimisvestluse harjutamine aitas oma hirmudest üle saada, vähendada vestlustega kaasnevat stressi ning andis osalejale võimalus kogeda,…

loe edasi

Matemaatikavõistlus KÄNGURU

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. 17. märtsil toimus matemaatikavõistlus KÄNGURU, kust võttis osa Eestist 382 kooli, kokku 21602 õpilasega. Meie koolist osales…

loe edasi